Collecte kerstpakketten

Zondag 13 dec. is de diaconale collecte bestemd voor de jaarlijkse  kerstpakkettenactie.

Een gezamenlijk project van de vijf PKN gemeenten in Borger-Odoorn.

Met een groet van de kerken worden pakketten bezorgd bij de minst draagkrachtigen in onze burgerlijke gemeente.

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de Diaconie onder vermelding van actie ‘Kerstpakketten’.

Zie kerkblad december.