Liturgie VALTHE 5 april 2020

Welkom

Intochtlied: Psalm 42: 1 en 3

Stille toenadering – Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139: 1 en 14

Instrument van Uw vrede (p.1355)

Zingen als geloofsbelijdenis: Lied 939: 1 en 2 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Gebed

Schriftlezing: Johannes 12: 12-19 HSV 2010

Zingen: Lied 871: 1, 2, 3 en 4 Jezus zal heersen waar de zon

Schriftlezing: Psalm 23 HSV 2010

Zingen: Lied 23C: 1, 2, 3, 4 en 5 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Verkondiging

Zingen: Lied 885: 1 en 2 Groot is Uw trouw o Heer

Moment van licht

Dankzegging en voorbede

Inzameling gaven

Slotlied: Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven

Uitzending en zegen