College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Mevr. J. Niemeijer (ouderlingkerkrentmeester) ad interim mei tot 12 september 2018

Secretaris
B. Kuiper (ouderlingkerkrentmeester)

Penningmeester
J. Ketelaar (ouderlingkerkrentmeester)

Leden
Dhr. R. Monus (kerkrentmeester)

Dhr. E. Nijboer (kerkrentmeester)
Dhr. J. de Wolde (ouderlingkerkrentmeester)