Pastoraat

Pastoraat is ook in onze gemeente van groot belang. Wij proberen om te zien naar elkaar, mee te leven in tijden van moeilijkheden en blij te zijn met de blijden. Het is daarbij belangrijk te weten dat de predikant en de ouderlingen werken vanuit de belofte van geheimhouding. We hopen dat u de vrijmoedigheid hebt om, bij ziekte, bijzondere omstandigheden, behoefte aan een gesprek en dergelijke, contact op te nemen met de predikant, de wijkouderling of wijkbezoeker.

Ouderlingen
Wat doet een ouderling? Een ouderling probeert - in samenwerking met de hele kerkenraad natuurlijk - het geestelijk leven van de gemeente te stimuleren. Aangezien mensen een schepping zijn van lichaam, ziel en geest proberen de ouderlingen deze rijkdom vruchtbaar te maken voor de plaatselijke gemeente, als dienst aan God en tot vreugde van de naasten.

Ontmoetingsavonden en groothuisbezoek
Dit jaar willen we weer een viertal ontmoetingsavonden houden en als alternatief groothuisbezoeken. U kunt dus kiezen. Het thema is: Liefde.
Verdere informatie hierover en over de groothuisbezoeken ontvangt u te zijner tijd.

Werkgroep Pastoraat
De werkgroep bestaat uit alle wijkteams.

 • ds. H.W. Thon, voorzitter
 • dhr. I. Bultstra, secretaris

Hierna volgt de wijkindeling:

Wijkindeling Valthe

Valthe - Exloo
Stationsstraat, Hoofdstraat, Odoornerweg, Schaapskuilweg, Looakkers, Waterloo, Schoolstraat, Exloërweg, Exloo

 • Ouderling: vacant (H. Ouwendijk neemt waar betreffende Exloo)
 • Wijkbezoeker: mevr. F. Muntinga-Feiken
 • Bezoeker: vacant

Valthe-Klijndijk
Vlintweg, Spoorstraat, Holakkers, Waardelen, Akkersweg, de Linden, Schansstraat, Lindestukken, Klijndijk, Odoornerveen

 • Ouderling:  vacant 
 • Wijkbezoeker: vacant
 • Bezoeker: vacant

Odoorn

 • Ouderling: dhr. H. Ouwendijk
 • Wijkbezoekster: mevr. G. Ketelaar-Hulshof en mevrouw G. Sieffers-Smit
 • Bezoeker: vacant


Wijkindeling Valthermond

Wijk Valthermond Oost
Vanaf Kavelingen tot Doorsnee

 • Ouderling: vacant
 • Wijkbezoeker: mevr. J.C. Nap
 • Bezoeker: mevr. G. van den Bergh-Idema en W. Plaatje

Wijk Valthermond Midden
vanaf Doorsnee tot en met Vrijheidslaan, Rooilaan, Zetveld, de Wieke, Zandwal, Splitting

 • Ouderling: dhr. R. en mevr. E. Nijboer
 • Wijkbezoeker: mevr. J.C. Nap
 • Bezoeker: mevr. G. Berends-Wilbrink, mevrouw E. Nijboer- de Groot en W. Plaatje

Wijk Valthermond West
vanaf 72e Laan tot Valthe

 • Ouderling: mevr. F. de Vries
 • Wijkbezoeker: mevr. S. Mulder-van Dijken en mevrouw F. Neve-Oosterveld