Welkom

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Valthe en Valthermond (PGVV)

Nieuwe links: website van de classis vindt u onder het menu informatie; gemeente info, waarin ook de rekeningnummers kerkbeheer en diaconie zijn opgenomen, vindt u onder het menu organisatie.

Onze Protestantse gemeente is ontstaan door  het samengaan van twee kerkelijke gemeenten, te weten: de Hervormde Gemeente Odoorn - Valthermond, deelgemeente "Bethel" en de Gereformeerde Kerk van Valthermond. 

Onder deze gemeente ressorteren de dorpen Exloo, Klijndijk, Odoorn, Odoornerveen,  Valthe en Valthermond.

Onze gemeente is aangesloten bij de PKN

Random foto's

Agenda

Geen weer te geven evenementen

Belangrijke mededelingen vanuit de kerkenraad

Coronamaatregelen
Er zijn wat betreft de coronamaatregelen, geen beperkingen meer voor het aantal kerkgangers. De verplichte 1,5 meter afstand is komen te vervallen.

Wij attenderen u nog wel op de bestaande adviezen:
handen wassen helpt enorm, ventileer goed, hoest en nies in je elleboog, haal je vaccin of je boosterprik als je dat nog niet hebt gedaan. Afstand houden, mondkapje, ook als het niet meer overal hoeft, blijft wel degelijk verstandig.

Aandacht hebben wij voor kerkgangers met een kwetsbare gezondheid. Geef dit aan bij de koster zodat u een zitplaatsen op 1,5 meter afstand krijgt.

Ontmoetingsavonden/Groothuisbezoeken
In onze gemeente was het de gewoonte om 'Ontmoetingsavonden' te organiseren en voor de mensen die dit graag wilden een 'Groothuisbezoek'.
Omdat we als kerkenraad toch de nodigde voorzichtigheid in acht willen nemen i.v.m. corona is besloten om dit jaar geen ontmoetingsavonden te organiseren omdat de groep dan wellicht te groot zou worden. Maar groothuisbezoeken die in principe in de Hoeksteen gehouden worden moet toch mogelijk zijn. De groep is dan kleiner en er is ruimte genoeg. Verdere informatie (over hoe en wat) vindt u in dit kerkblad via een artikel van ds. Thon.

Diensten voor de komende periode van:

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge / Roswinkel

Ontvangen liturgie bij de diensten wordt opgeslagen onder het kopje 'liturgie'.

De aanwezigen in de kerkzaal tijdens de onderstaande diensten zullen zich houden aan de geldende regels van de RIVM.

De diensten zijn zowel vanuit de kerkgebouwen als online te volgen. In de onderstaande tabel zijn de linken voor de livestream te vinden.

De laatste (en het archief) van de gezamenlijke nieuwsbrief van de PG Nieuw Weerdinge Roswinkel en de PG Valthe Valthermond, zijn te vinden op: Nieuwsbrieven

 

Datum Aanvang Bijzonderheden Voorganger kerk Link voor livestream
2-nov 19.30 Dankdag Ds. van Elten PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
6-nov 10.00   Ds. van Elten NWR https://www.youtube.com/c/PgnwrInfo/featured
13-nov 10.00 SAMEN HA Ds. Thon PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
20-nov 14.30 Laatste zondag kekelijk jaar Ds. Thon PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
27-nov 10.00 advent Ds. Hordijk PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
4-dec 10.00 advent Ds. van Elten NWR https://www.youtube.com/c/PgnwrInfo/featured
11-dec 10.00 SAMEN Ds. van Elten TA https://kerkdienstgemist.nl/stations/1022
18-dec 10.00 advent Ds. de Groot PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
24-dec   Kerstavond Ds. van Elten NWR https://www.youtube.com/c/PgnwrInfo/featured
25-dec 10.00 Eerste Kerstdag Ds. van Elten NWR https://www.youtube.com/c/PgnwrInfo/featured
31-dec   Oudjaarsavond Ds. van Elten PGVV https://www.pgvv.nl/livestream
1-jan 10.00   Ds. Thon PGVV https://www.pgvv.nl/livestream

Uitzendingen vanuit Valthermond (VV) zijn te zien via www.pgvv.nl. Tevens zijn ze ook achteraf te bekijken. De dienst staat online vanaf ongeveer een half uur na het einde van de dienst en zijn tot maximaal 1 maand te bekijken. Ze worden verwijderd in verband met rechten van videoclips en capaciteit van de server. Op tijdige aanvraag is een kopie van de kerkdienst verkrijgbaar.

Uitzending vanuit Nieuw Weerdinge en Roswinkel (NWR) zijn te zien en te beluisteren via www.pgnwr.info

Uitzending vanuit Ter Apel (TA) zijn te beluisteren via https://pgterapel.nl/kerkdiensten

Door omstandigheden kan de situatie veranderen, dus houd de website in de gaten.