Overdenkingen ds. J. Mellema

Ds. J.P. Mellema uit Buinen maakt in de tijd van het coronavirus online overdenkingen. Deze kunt u vinden via de volgende link:.overdenkingen

Diensten voor de komende periode van:

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond
Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge / Roswinkel

Ontvangen liturgie bij de diensten wordt opgeslagen onder het kopje 'liturgie'.

De aanwezigen in de kerkzaal tijdens de onderstaande diensten zullen zich houden aan de geldende regels van de RIVM.

25-okt 10.00   jeugd Uitzending via: https://www.pgnwr.info/
01-nov 10.00   Ds. A. Hekman De Hoeksteen
04-nov 19.30 Dankdag Ds. van Elten De Hoeksteen
08-nov 10.00   Ds. E. v.d. Meulen De Hoeksteen
15-nov 10.00 Heilig Avondmaal Ds. A. van Elten De Hoeksteen
22-nov 14.30 Gedachtenisdienst ds H.W. Thon De Hoeksteen
29-nov 10.00 1e advent jeugd De Hoeksteen
06-dec 10.00 2e advent Ds. J. Mellema De Hoeksteen
13-dec 10.00 3e advent Ds. J. Mellema De Hoeksteen
20-dec 10.00 4e advent Ds. E. v.d. Meulen De Hoeksteen
24-dec 20.00 Kerstnacht ds H.W. Thon De Hoeksteen
25-dec 10.00 Kerst Ds. A. van Elten De Hoeksteen
27-dec 10.00   ds H.W. Thon

Het Anker (Nieuw Weerdinge). Te volgen via: https://www.pgnwr.info/

31-dec 19.30 Oudjaar Ds. A.van Elten De Hoeksteen

Uitzending vanuit Valthe te zien en te beluisteren via www.pgvv.nl

Uitzending vanuit Nieuw Weerdinge en Roswinkel te zien en te beluisteren via www.pgnwr.info

Door omstandigheden kan de situatie veranderen, dus houd de website in de gaten.

 

Protocol kerkdiensten in coronatijd

De volgende regels brengen een kerkbezoek met zich mee brengen:
• De afstand tussen personen die niet tot het zelfde huishouden behoren, dient 1,5 meter te zijn. Dit geldt niet alleen op het plein voor het kerkgebouw, maar ook in de kerk.
• De 1,5 meter wordt op het plein en in de hal van de kerk aangegeven middels plakband. Houdt deze afstand van elkaar.
• In de kerk is i.v.m. de 1,5 meter afstand ruimte voor maximaal 60 personen.
• In de hal moet u uw handen desinfecteren. Materiaal staat op een tafel.
• Leden van de kerkenraad zullen u naar uw gezondheid vragen en u naar de zitplaatsen in de kerk brengen.
• Alleen personen uit hetzelfde huishouden mogen naast elkaar zitten.
• Tijdens de dienst wordt er niet gezongen of geneuried.
• In de dienst wordt er niet gecollecteerd. Bij de uitgang staan in de hal mandjes waar u uw gift in kunt deponeren.
• Na afloop van de dienst wordt u door leden van de kerkenraad van uw plaats opgehaald om de kerk te verlaten.
• In de garderobe geldt ook de 1,5 meter afstand.
• Na de dienst is er helaas nog geen koffie drinken.
• In de toiletten zijn geen handdoeken. Deze worden vervangen voor papieren handdoekjes.
• Om de kerkdienst bij te wonen dient u dit tot uiterlijk de vrijdag vóór de zondag van de dienst kenbaar te maken bij de scriba, mw Jetta Niemeijer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 0599 662204
• Wanneer er zich een geldend maximum aantal personen hebben aangemeld, stopt de mogelijkheid om de dienst te bezoeken.

De kerkenraad

Samenwerking Buurgemeenten

Op 6 mei j.l. vergaderde de Werkgroep Samenwerking, Protestantse gemeentes Valthe/Valthermond, Nieuw Weerdinge/Roswinkel, Ter Apel en de Exloërmond onder leiding van Jenneke Span in de Herberg te Tweede Exloërmond, waar onze classispredikant Ds. J. Hommes het eerste gedeelte van de vergadering bijwoonde.

 

Na een kort voorstelrondje krijgt Ds. Hommes het woord. Hij vertelt kort iets over de nieuwe classis en zijn positie. In het gesprek stelt hij graag vragen. Veel gemeentes ervaren ontwikkelingen zoals de vergrijzing etc. Vaak wil een lokale gemeente zichtbaar blijven en zo de dorpen leefbaar houden. Ds. Hommes is geïnteresseerd hoe de gemeentes omgaan met alle uitdagingen. PKN gemeentes zijn autonoom, de classis schrijft niet voor. Het breed moderamen luistert naar de ontwikkelingen in de diverse regio's. Gemeentes zijn soms beducht om meer te gaan samenwerken, maar er zijn verschillende wegen en er is niet perse een fusie nodig. Koudwatervrees is niet nodig. Het moderamen kan mogelijk helpen door informatie te geven, overleg vlot te trekken, wegen te helpen zoeken en de zaken in een breder perspectief te zien.  Aldus de toelichting van Ds. J. Hommes.

Lees meer

Deeltijd ds. H. Thon

Sinds februari 2018 werkt ds. H. Thon voor 50% als predikant voor Ter Apel (De Regenboog). Hij was er al sinds mei 2016 voor 30% gedetacheerd. Daardoor is zijn werktijd in Valthe en Valthermond teruggebracht naar 50%. Het is allemaal in goed overleg gebeurd, maar daarom zullen bepaalde taken door gemeenteleden moeten worden opgepakt. Wij hopen op aller medewerking.

Leuke dingen te vertellen?

Heeft u zelf informatie die van belang is voor de lezers en die bovenplaatselijk is, laat het ons weten...... Soms zijn er van die juweeltjes van berichten dat je zou wensen dat die ook in een bredere kring gelezen zouden mogen worden. Mail naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website Raad van Kerken

Op deze website leest u doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van Kerken. Kijk daarom regelmatig op de website www.raadvankerken.nl.