Liturgie: 10 januari 2021

Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 100 clip
Stilte
Votum en Groet
Orgelspel
Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging
Deuteronomiüm 6: 1-9
Clip Nlb 320; 1, 2, 3 en 4
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Orgelspel
Lezing: Jesaja 55
Clip Nlb 608

Lezing: Marcus 1: 1-11
Nlb 350: 1, 5 en 6 gespeeld en gelezen
Het water van de grote vloed
en van de zee zo rood als bloed,
dat is de aardse moederschoot,
dat is de diepte van de dood.

Met Noach en zijn regenboog,
Mozes die uit Egypte toog
en Jona uit het hart der zee,
bidt heel uw kerk aanbiddend mee.

Naäman, nu niet meer onrein,
mag onder uw beminden zijn.
ja, alle volken zijn in tel
bij U, o God van Israël!

Preektekst: Jesaja 55: 11
Preek
Orgelspel
Clip Nlb 675
Dank en voorbede
Clip Nlb 418: 1 en 2
Wegzending en zegen
Orgelspel