Liturgie: Valthermond 11 juli 2021

Welkom en mededelingen ouderling van dienst
Zingen: Psalm 146: 1 overgaande in ELB 37: 3 en 8 Stille toenadering – Bemoediging en groet
Clip ‘Dat Christus ons voor ogen staat’ (laatste vers evt. meezingen)
Wat God van de mens verwacht: We lezen het in Micha 6: 8
Zingen: Lied 904: 1 en 4 ‘Beveel gerust uw wegen’
Gebed
Bijbellezing 1: 1 Samuel 24: 1-13 BGT 2014
Zingen: Psalm 91: 1 en 2
Bijbellezing 2: Psalm 57 HSV 2010
Clip: ‘Jezus ik wil heel dicht bij U komen’ Joke Buis
Verkondiging
Zingen: Lied 665: 1, 2, 3 4 en 5 Zing voor de Heer een nieuw gezang
Dankzegging en voorbede
Slotlied: Psalm 68: 7
Uitzending en zegen