Liturgie 12 juli 2020

ORDE VAN DIENST

WOORD VAN WELKOM EN MEDEDELINGEN

AANVANGSLIED: Psalm 62: 1 (clip)

STILTE

VOTUM EN GROET

NLB 299 Kyrie en gloria (gelezen)

Matteus 22: 34-40

NLB 1005 (clip)

GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST

NLB 326  (gespeeld en gelezen)

LEZING: Handelingen 8: 26-40

NLB 213: 1, 4, 5  (clip)

PREEKTHEMA: Goede reis

PREEK

NLB 737: 1,3, 5, 15 ,16, 17, 18 (gespeeld en gelezen)

NLB 156: 1, 3, 4 (CD 2 nr. 15)

DANK EN VOORBEDE

CLIP: Onze Vader

ZEGEN