Werkvelden

In de werkvelden vind u informatie waar wij actief mee bezig zijn. Denk daarbij aan diaconaat, pastoraat, eredienst - vorming - toerusting, maar ook jeugdwerk en catechisatie.

Collectemunten
In onze Protestantse gemeente is het mogelijk om collectemunten te kopen en te gebruiken voor de collecten tijdens de diensten. Deze munten zijn verkrijgbaar bij:

  • H. Stuut


Verjaardagsfonds
Contactpersonen van het verjaardagsfonds voor

  • Valthe is: Mevr. G.A. Ruiter-Meesters
  • Valthermond: Mevr. A. Dol-Holtman