Voorjaarszendingsweek - 9 maart

Lisa, 86 jaar oud en kromgegroeid door het zware werk op de boerderij, werd in haar huis aangetroffen toen ze al drie dagen niets gegeten had. Ze was er slecht aan toe. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie, ziet om naar ouderen in Moldavië die bedreigd worden door honger en eenzaamheid.Zondag 9 maart a.s., de eerste zondag in de 40dagentijd, vragen wij uw bijdrage voor het werk van Bethania in Moldavië en andere zendings-projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging... zodat ouderen in Moldavië weer te eten hebben!Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Werkgroep Diaconaat