Oproep aan alle gemeenteleden

De vacature, die is ontstaan voor het kosterschap in De Hoeksteen in Valthermond, is helaas nog niet ingevuld. In het vorige kerkkrantje hebben we een oproep geplaatst waarin u zich kon aanmelden voor de functie van koster. Tevens is dit 2 zondagen in de kerk afge-kondigd. Vanuit onze gemeente heeft er niemand op gereageerd. Dit vonden we erg jammer en dit geeft ons veel zorgen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft een extra vergadering belegd waarin we hebben besloten verschillende mensen te vragen. Dit is gebeurd, maar zonder direct resultaat. Daarna heeft het CvK opnieuw vergaderd en toen is de conclusie getrokken dat het een probleem is van de hele gemeente. Derhalve hebben we dit doorgespeeld naar het moderamen van de kerkenraad.

Het moderamen heeft daarop besloten op 3 september een gemeenteavond te houden in de Hoeksteen. De uitnodiging hiervoor treft u elders in het kerkblad aan.

We vragen u dringend allen te komen. Het is heel belangrijk dat er van de verschillende verenigingen en clubs ook mensen aanwezig zijn om mee te denken. We rekenen op een grote opkomst want het gaat ons allen aan.

 

 

Met een hartelijke groet van het CvK.

Gr. Bakker-Nieboer