Uitnodiging ontmoeetingsmiddag

Deze middag is dhr. Bert Roossien uit Stadskanaal de gastspreker.

Dhr. Rossien is secretaris van de Historische Vereniging Westerwolde (HVW) en is deskundig op het gebied van de Geschiedenis en Oudheden van de mooie streek Westerwolde. Hij zal ons hier veel over vertellen, alsmede over het Streekhistorisch Museum te Stadskanaal.

Het is een interessant onderwerp en uiteraard nodigen wij u allen

graag uit deze middag naar de Hoeksteen te komen.

De commissie