Bezoek visitatoren op maandag 13 oktober

Zij komen als het ware op huisbezoek bij de gemeente, bij de predikant en de kerkenraad.

Voor onze gemeente zal deze visitatie plaatsvinden op 13 oktober  a.s. Van 18.45 uur tot 19.30 uur is er gelegenheid voor ieder gemeentelid om met de visitatoren te spreken. Niet alleen zij die klachten hebben of zich zorgen maken over bepaalde zaken, maar ook degenen die hun dankbaarheid of waardering willen uitspreken of denken goede suggesties te hebben, zijn daar van harte welkom. Ieder geboortelid, dooplid of belijdend lid heeft het recht aan de visitatoren haar of zijn interesse voor de kerkelijke gemeente te laten

blijken. Laat uw stem horen. U bent op genoemd tijdstip welkom in de Hoeksteen te Valthermond.