Uit de Kerkenraad

ü  Mevr. M. van der Wijk – Vos, als diaken
ü  Dhr. J. Ververs, als diaken
ü  Dhr. H. Ockels, als ouderling
ü  Dhr. B.W. Kuiper, als ouderling kerkrentmeester

en de volgende Kerkenraadsleden zijn bereid gevonden om nog een periode te aanvaarden:

ü  Mevr. I. van Tricht
ü  Dhr. J. de Wolde
ü  Dhr. R. Dol

Indien er geen wettig bezwaar tegen deze benoemingen worden ingebracht zullen Mevr. M. van der Wijk; Dhr. H. Ockels en Dhr. B.W. Kuiper op 5 oktober a.s. worden bevestigd, en Mevr. I. van Tricht, Dhr. R. Dol en Dhr. J. de Wolde zullen worden herbenoemd. Dhr. J. Ververs zal op 19 oktober a.s. worden bevestigd.