Actie Kerkbalans 2015

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van 5 kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doet op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. U geeft dus voor uw eigen gemeente.

We hebben de kerk nodig. We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt. Maar om levendig te blijven, is geld nodig. Mijn  Kerk verbindt.

Wij hebben uw bijdrage heel hard nodig. U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven, die overigens (deels) aftrekbaar is van de belastingen. Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder Giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Wanneer u kiest voor periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl. Notaris Rosenbaum heeft hier ook formulieren voor.

Door gul te geven houdt u onze gemeente in balans 

Mocht u uw toegezegde gelden voor 2013 nog niet betaald hebben, dan vragen wij uw medewerking om dit als het kan voor 1 jan.  2015 te doen. Ook zou het heel mooi zijn als alle toegezegde bedragen van 2014 voor het begin van het nieuwe jaar binnenkomen. En…….. een extra eindejaarsgift is zeer welkom.

Namens het college van kerkrentmeesters,                                                                                     

Gr. Bakker-Nieboer.