Gemeenteavond woensdag 5 november

Plaats:             Bethelkerk te Valthe

Tijdstip:            vanaf 20:15 uur staat de koffie klaar

Aanvang::         20:30 uur

Agenda:

1  Opening met enkele mededelingen.

2  Verslag van de gemeenteavond gehouden op 9 april 2014

3  Begintijden kerkdienst en andere punten n.a.v. het verslag van de vorige                                              

    gemeentevergadering.

4  Pauze

5  Nieuwe structuur PGVV, plaatselijke regelingen.

De kerkenraad heeft een andere structuur ontwikkelt om het werk in de gemeente ook in toekomst te kunnen blijven doen. De kerkenraad is daarbij zo veel mogelijk uitgegaan van de bestaande plaatselijke regeling. Om het aantal vergaderuren voor ambtsdragers te verlagen is voor een verdeling in een grote kerkenraad en een kleine kerkenraad gekozen. Het is de bedoeling dat op deze manier meer tijd is voor andere taken, zoals bezoekwerk en doelgericht overleg.

Wie graag vooraf deze nieuwe regeling voor de PGVV wil inzien kan contact opnemen met de scriba en ontvangt dan per e-mail de regeling.

6  Rondvraag

7  Sluiting