Startzondag wederom groot succes

Na een welkomstwoord en gebed van Ds. Thon kon een ieder genieten van het door de gemeenteleden zelf     gebakken brood met daarbij vele soorten beleg, koffie, thee of fris. Wederom voortreffelijk wat er allemaal was  gebakken.

Tot veler verrassing was gehoor gegeven aan de opmerking van vorig jaar en was er voor iedereen een gekookt        eitje.  Wij danken hiervoor Geert Potze!

Nadat een ieder, met misschien wel een boterhammetje meer dan normaal, werd genuttigd, was verzadigd, beëindigde Jan Gerald Klinkhamer met een gedicht de maaltijd.

Tijd om met elkaar naar de Hoeksteen te gaan voor de startdienst.

Ds. Thon had de leiding in deze dienst die was voorbereid met de startzondagcommissie met als thema ‘Hartslag van het leven’.

Met ondersteuning van orgelspel van de heer Jan Trip,  trompet muziek van Jan Dick van Wijk en het koor Marturia uit Aalden en door de inbreng van meerdere gemeenteleden, kunnen we terug kijken op een hele goede Startdienst.

Er was op deze startzondag speciaal aandacht gevraagd voor een collecte voor Stichting KiKa. Deze stichting heeft als doelstelling 95 % genezing voor kinderen met kanker in 2015. De collecte voor de stichting KiKa heeft het bedrag van € 218,35 opgebracht

Na de dienst was een ieder uitgenodigd om een kopje koffie te drinken.

Tijdens de broodmaaltijd zijn er meerdere foto’s gemaakt door Addy van Klinken. Deze zijn te bezichtigen op het facebook-account van onze kerk via de link op onze website (www.pgvv.nl). Ook de startdienst is terug te zien via een link op onze website.