Kerkbalans 2015

is het nieuwe thema.

Het College van Kerkrentmeesters heeft op 17 november de begroting voorgelegd aan de kerkenraad en deze is goedgekeurd. Evenals vorig jaar geeft deze begroting een behoorlijk negatief saldo aan. Wilt u er alvast over nadenken hoe we onze kerk (onze gemeente) weer in balans krijgen. Wat u geeft in januari 2015 voor actie kerkbalans gaat rechtstreeks naar onze eigen gemeente.

Als u iets meer kunt geven dan in 2014 komt dat onze gemeente ten goede.

Door gul en ruimhartig te geven houdt u onze gemeente in balans. Wij vragen u met klem denk er goed over na wat u over hebt voor onze kerk, kerkbalans is de voornaamste inkomstenbron voor onze Protestantse Gemeente Valthe Valthermond.

Een enkeling heeft de toegezegde gelden voor 2013 nog niet betaald en als u het eens per twee jaar overmaakt wilt u dit voor 1 januari 2015 storten op rek. NL 82 RABO0133278034. Eind oktober was er € 58.000,00 binnen van kerkbalans 2014, er moet dus nog een heel bedrag binnenkomen en het zou goed zijn als de toegezegde bedragen voor 2014 ook daadwerkelijk voor 1 januari 2015 binnen zijn. Misschien even nakijken en actie ondernemen.

Bij voorbaat onze dank.

Uw bijdrage komt ten goede aan onze gemeente, aan een bestemming of activiteit die we als kerkenraad en predikant zorgvuldig uitkiezen.

En……… een extra eindejaarsgift voor 2014 is zeer welkom.

Namens het college van kerkrentmeesters,                                

Greet Bakker-Nieboer.