Gemeenteavond woensdag 15 april

 Agenda:
 
1.  Opening en mededelingen.
2.  Verslag van de gemeenteavond d.d. 6 november 2014.
3.  Jaarverslag 2014.
4.  Pauze.
5.  Financiën, Behandeling jaarrekening 2014. 
6.  Wat verder ter tafel komt.
7.  Rondvraag.
8.  Sluiting.
 
De Kerkenraad hoopt u allen te begroeten op de gemeenteavond van  15 april a.s.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
De Kerkenraad