Tentdienst 6 september 2015

Beste gemeente,

Weet u het nog? De tentdienst vorig jaar in Valthe? Het was een mooie dienst m.m.v. gospelkoor Semaja uit Winschoten en SDG Juliana.

Het thema was (ont)haasten! Wat is er het afgelopen jaar bij u van terecht gekomen? Bent u het rustiger aan gaan doen? Heeft u wat meer de tijd genomen om te onthaasten? Hebben we niet allemaal steeds maar weer de neiging om te haasten?

Iedere week weer geeft God ons de gelegenheid om tot rust te komen. Hij wist bij de schepping al hoe belangrijk het is om 1 dag in de week niet zoveel te hoeven. Die dag apart te zetten voor Hem. We mogen tot rust komen bij Hem in de kerk en thuis.

We lazen bij het thema Mattheüs 11: 28-30 een kort stukje, maar waar o zo veel in zit. We hebben allemaal in meer of mindere mate te maken met dingen in ons leven, waar we ons zorgen over maken en die ons leven kunnen gaan beheersen. Helemaal niet nodig, zegt Jezus. Als we moe zijn van alles wil Hij ons rust geven. Dat gaat niet vanzelf. We zullen met al onze moeiten en zorgen naar Hem toe moeten. We mogen alles aan Hem toevertrouwen en weten dat het dan in goede handen is. Dan wordt een (moeilijke) situatie, die niet zomaar te veranderen is, lichter. Dan kunnen we God danken dat we er niet alleen voor staan en dat we Zijn hulp mogen ervaren.

Ook dit jaar is er weer een tentdienst op de eerste zondag in september. Een dienst met het thema: ‘Schuilplaats’. Een woord dat bij iedereen wel iets oproept. Letterlijke herinneringen, maar ook het weten een schuilplaats te mogen vinden bij God.

Over dit thema willen we samen gaan zingen en luisteren.

Komt u ook?

Namens de tentdienstcommissie,

Annelies Kuiper-Buurman