Jan Trip 40 jaar organist

In het kerkkrantje van november heb ik u er attent opgemaakt dat Jan Trip dit jaar 40 jaar als organist aan onze gemeente verbonden is. In de dienst van 6 dec. 2015 wordt hier aandacht aan besteed. Ook al hebt u misschien een druk weekend in verband met Sinterklaas, toch zouden wij als college van kerkrentmeesters het zeer op prijs stellen als u erbij aanwezig kunt zijn.

Tijdens het koffiedrinken kunt u Jan en Els dan feliciteren met dit jubileum.organist

Namens het college van kerkrentmeesters,

Greet Bakker-Nieboer