Opbrengsten inzameling van postzegels en kaarten

Ieder jaar zamelen vele gemeenten en gemeenteleden oude kaarten en postzegels in voor de zending. Daarvoor is Kerk in Actie zeer dankbaar want alle oude kaarten en postzegels leveren tezamen prachtige bedragen op.

In 2012 is een eindbedrag bereikt van €€ 33.359,--. Geweldig! Hiervan is € € 14.325.-- afkomstig van de verkoop van postzegels en €€ 19.034,-- is binnengehaald door de verkoop van kaarten.

Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie en twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond {GZB}. In 2012 betekent dit € 26.687,20 voor het zendingswerk van Kerk in Actie en €€ 6.671.80 voor het werk van de GZB.

Kerk in Actie en de GZB willen vanaf deze plek alle gemeenteleden, gemeenten, inzamelaars en coördinatoren hartelijk danken voor alle inzet in het afgelopen jaar. Mede dankzij deze opbrengst zijn vele bijzondere zendingsprojecten ondersteund.
 
Wij verzoeken u vriendelijk om de oude postzegels en kaarten niet bij het oude papier te doen maar mee te nemen naar de kerk. In de Bethelkerk in Valthe staat een emmer in de hal en in de Hoeksteen in Valthermond staat voor in de hal een groene bus. Ook kunt u daarin oude mobieltjes deponeren. U wordt alvast bedankt voor de medewerking.
 
Werkgroep Diaconaat