Kerk in Actie - de vrolijkheid

De Vrolijkheid zoekt vrijwilligers.

Stichting De Vrolijkheid is een partner van Kerk in Actie. Deze stichting organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten.

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug. Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. Doel is om het zelfvertrouwen en talent van kinderen te ontwikkelen en om hen even kind te laten zijn. Omdat het aantal asielzoekers in Nederland toeneemt en daarmee ook het aantal kinderen, is De Vrolijkheid dringend op zoek naar meer vrijwilligers. Want pas dan kan begonnen worden met activiteiten voor kinderen. Misschien wilt u of jij zich inzetten als vrijwilliger voor De Vrolijkheid.

Meer informatie kunt u lezen op www.vrolijkheid.nl

Kerk in Actie steunt De Vrolijkheid., zie: www.kerkinactie.nl/devrolijkheid.

Werkgroep Diaconaat.