Koopkrachttegemoetkoming

Mensen met een laag inkomen krijgen dit jaar extra geld van de gemeente. Dat heet een koopkrachttegemoetkoming.

In sommige gevallen stort de gemeente het geld automatisch, maar vaak moet iemand zelf een aanvraag indienen. Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u de vraag indienen bij de burgerlijke gemeente.

Meer informatie is te vinden op www.laaginkomen.nl

Werkgroep Diaconaat